Z BLISKA

 

Burmistrz Dzierżoniowa

Urodzony 29.10.1968 roku w Dzierżoniowie

Żonaty
Ojciec dwojga dzieci

Z wykształcenia inżynier inżynierii środowiska

Absolwent dzierżoniowskich szkół
Szkoły Podstawowej nr 9,
Zespołu Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie

Absolwent Politechniki Wrocławskiej

Nazywam się Dariusz Kucharski. Urodziłem się w Dzierżoniowie 29.10.1968 roku i całe moje życie jestem związany z naszym Miastem.

W latach mojego dzieciństwa mieszkałem z rodzicami – Marią i Ryszardem i dziadkami – Anną i Bronisławem przy ul. Staszica. Uczęszczałem do Przedszkola przy ul. Batalionów Chłopskich. Następnie przez 8 lat byłem uczniem Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika.

Po szkole podstawowej podjąłem naukę w Technikum Mechanicznym w Zespole Szkół Radiotechnicznych im. Wilhelma Rotkiewicza przy ul. Mickiewicza. Tam w roku 1988 obroniłem najpierw pracę dyplomową, a następnie pomyślnie zdałem maturę. Zastanawiałem się jak dalej pokierować swoje życie i postanowiłem, że podejmę pracę. W tym samym roku podjąłem pracę w nieistniejącej już SILESIANIE.

Z racji moich zainteresowań motoryzacją postanowiłem też zdobyć prawo jazdy na samochody ciężarowe. Okazją do tego było powołanie mnie do zasadniczej służby wojskowej. Kiedy to przed pójściem do wojska skierowano mnie na taki właśnie kurs, na którym zdobyłem upragnione prawo jazdy kategorii C – byłem naprawdę szczęśliwy. Samą służbę wojskową odbyłem w latach 1989 – 1990. Najpierw w Ostródzie na Mazurach a następnie w Rybnicy pod Wrocławiem.

Po podjęciu mojej pierwszej pracy w Silesianie poznałem Dorotę, z którą po zakończeniu wojska, w grudniu 1990 roku, ożeniłem się. Do dzisiaj jesteśmy razem i mamy dwójkę wspaniałych Dzieci.

Tuż po naszym ślubie, i razem z moją babcią, zamieszkaliśmy w niewielkim, ale urokliwym mieszkanku na os. Słonecznym.

Pracę zmieniłem w 1991 roku, obejmując stanowisko inspektora ds. bhp w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Dzierżoniowie, przekształconym następnie w spółkę pracowniczą DZT S.A.

W tym czasie – w 1992 roku urodziła się moja córka Anna.

Realizując się w pracy zawodowej podjąłem decyzję o rozpoczęciu zaocznie studiów na Politechnice Wrocławskiej, i to właśnie na kierunku związanym z ciepłownictwem. Był to trudny okres łączenia pracy zawodowej, obowiązków rodzinnych oraz intensywnej nauki. Efektem tego było uzyskanie przeze mnie w roku 1997 dyplomu studiów wyższych. Zostałem inżynierem inżynierii środowiska w specjalności klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne.

Po zakończeniu studiów dalej pracowałem w firmie ciepłowniczej, kolejno w Dzierżoniowie,

Wałbrzychu i Świebodzicach na stanowiskach specjalisty ds. ciepłowniczych.

W 2000 roku urodził się mój syn Paweł. Przeprowadziliśmy się wtedy do większego mieszkania w budynku dzierżoniowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Błękitnym.

W roku 2000 zostałem powołany na stanowisko Wiceprezesa spółki prowadzącej prace budowlane – instalacyjne w branży energetycznej DZT BUILDING sp. z o.o. Było to moje pierwsze doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzi. Po 2 latach w roku 2002 zaproponowano mi objęcie stanowiska Zastępcy Prezesa ds. technicznych i eksploatacji w bielawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W roku 2004 objąłem stanowiska Dyrektora Regionu w firmie DZT FORTUM sp. z o.o. będącej jedną z firm w korporacji fińskiego potentata w branży energetycznej FORTUM S.A. Wszystkie te miejsca pracy, to zdobywanie kolejnych, nieocenionych doświadczeń.

Od roku 1998 aktywnie zaangażowałem się również w działalność społeczno-polityczną. W kolejnych wyborach samorządowych byłem kandydatem na Radnego Rady Miejskiej w Dzierżoniowie z ramienia stowarzyszeń lokalnych: w 1998 roku z ramienia Dzierżoniowskiej Unii Obywatelskiej (DUO), a w 2002 roku z poparciem Obywatelskiego Bloku Samorządowego (OBS).

W wyborach samorządowych w 2006 roku startowałem z listy Platformy Obywatelskiej (PO) jako kandydat na Radnego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. W wyniku osiągniętego wyniku objąłem mandat Radnego Powiatu Dzierżoniowskiego i zostałem jednocześnie powołany na Wicestarostę w Zarządzie Powiatu Dzierżoniowskiego. Ten wynik powtórzyłem w 2010 roku i obie funkcje sprawuję do dzisiaj. Obecnie mieszkam w wybudowanym w roku 2011 małym domku jednorodzinnym na os. Zielonym.

Moje CV

Wykształcenie:

 • 1993 – 1997 – Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska Specjalność: klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne
 • 1982 – 1988 – Zespół Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie, Technikum Mechaniczne – kierunek obróbka skrawaniem

Doświadczenie Zawodowe:

 • 2006 – nadal Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Wicestarosta Powiatu Dzierżoniowskiego
 • 2004 – 11.2006 Fortum DZT S.A. w Wałbrzychu Dyrektor Regionu
 • 2002 – 10.2004 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie, Z-ca Prezesa ds. Technicznych i Eksploatacji
 • 2000 – 12.2002 DZT „BUILDING” sp. z o.o. Świebodzice, Wiceprezes Zarządu
 • 1993 – 01.2000 Dolnośląski Zakład Termoenergetyczny S.A. Wałbrzych, Inspektor ds. BHP, Inspektor ds.Rozwoju Strategicznego, Specjalista ds. Rozwoju Strategicznego
 • 1991 – 12.1992 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu Oddział Energetyki Cieplnej w Dzierżoniowie, Inspektor ds. BHP
 • 1988 – 10.1991 SILESIANA Spółka Akcyjna w Dzierżoniowie, Monter aparatów i układów hydraulicznych Referent ds. BHP

Uprawnienia, kursy specjalistyczne:

 • 2008 Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
 • 2006 Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku dozoru
 • 2004 Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego z zakresu zarządzania nieruchomościami
 • 2001 Kurs podstawowy w zakresie bhp dla pracodawców
 • 1999 Ukończone Studium Planowania Gospodarki Cieplnej w Gminie
 • 1998 Ukończony kurs dla Kandydatów na Audytorów Energetycznych

Stosunek do Służby wojskowej: uregulowany

Języki obce:

 • Język angielski w stopniu komunikatywnym
 • Język rosyjski w stopniu komunikatywnym

Zainteresowania:

 • Sporty zespołowe
 • Polityka
 • Numizmatyka

Dodatkowe Umiejętności

 • Umiejętność zarządzania i planowania
 • Empatia i umiejętność współpracy
 • Biegła obsługa komputera: Windows, MS Office, AutoCad
 • Znajomość programów kosztorysowych

Prawo jazdy:

 • Kategoria A, B, C od 1989 r.

Działalność samorządowa

Działalność społeczna:

 • Od listopada 2006 roku wybrany jako Radny Rady Powiatu Dzierżoniowskiego III kadencji. Od 27 listopada 2006 roku powołany przez Radę Powiatu na stanowisko Członka Zarządu – Wicestarosty Powiatu Dzierżoniowskiego.
 • Od grudnia 2007 roku – Asystent Społeczny Posła na Sejm VI kadencji Tomasza Smolarza

Działalność społeczno-polityczna:

 • Od 1998 roku – członek Ruchu Społecznego „Ruch 100″
 • Od 2002 roku – członek Stowarzyszenia Obywatelski Blok Samorządowy
 • Od 2003 roku – członek założyciel Koła Platformy Obywatelskiej w Dzierżoniowie
 • Od 1998 roku – członek Stowarzyszenia Wielka Sowa
 • W latach 2002 – 2006 członek stowarzyszenia Prezes Zarządu MKS „ŻAGIEW” w Dzierżoniowie
 • Od 2011 roku – członek i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat, którego celem statutowym jest wspieranie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego, jego członkami wspierającymi są między innymi wszystkie Gminy z Powiatu Dzierżoniowskiego
 • Od 2007 roku – członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego zajmującego się ustaleniem kryteriów podziału i nadzorem wydatkowania środków pomocowych z Unii Europejskiej

 

 

 

Biuro

Urząd Miasta w Dzierżoniowie
58-200 Dzierżoniów, Rynek 1

Biuro

Urząd Miasta w Dzierżoniowie
58-200 Dzierżoniów, Rynek 1

Telefon

tel. (74) 645-08-00, 645-08-99
fax: (74) 641-55-30,
automatyczna sekretarka: (74) 645-08-02

Telefon

tel. (74) 645-08-00, 645-08-99
fax: (74) 641-55-30,
automatyczna sekretarka: (74) 645-08-02

Email

kontakt@dariuszkucharski.pl
um@um.dzierzoniow.pl

Email

kontakt@dariuszkucharski.pl
um@um.dzierzoniow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 8:00-16:00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 8:00-16:00