Z BLISKA

 

Burmistrz Dzierżoniowa

Dariusz Kucharski - burmistrz Dzierżoniowa

Mieszkaniec Dzierżoniowa z urodzenia i przekonania. Jest samorządowcem z doświadczeniem w biznesie, potrafiącym współpracować i łączyć środowiska. Ceniony za efekty pracy i naturalność w zarządzaniu. Jest także inicjatorem powstania Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, które dzięki zdobywanym zewnętrznym środkom ma znaczący wpływ nie tylko na gospodarczy rozwój Dzierżoniowa, ale całego regionu.

Dariusz Kucharski urodził się w Dzierżoniowie 29.10.1968 roku. Żonaty, ojciec dwojga dorosłych już dzieci.
Z wykształcenia jest inżynierem środowiska, przed ukończeniem Politechniki Wrocławskiej uczył się w Szkole Podstawowej nr 9 i w Zespole Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie.

Całe zawodowe życie związany jest z Dzierżoniowem. Pierwszą pracę podjął w Silesianie. Od 1991 roku pracował na stanowisku inspektora ds. bhp w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Dzierżoniowie (późniejszy DZT S.A.). W roku 2000 został powołany na wiceprezesa spółki DZT BUILDING sp. z o.o. Po 2 latach przyjął propozycję objęcia stanowiska zastępcy prezesa ds. technicznych i eksploatacji w bielawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W roku 2004 objął stanowisko dyrektora regionu w DZT FORTUM sp. z o.o., będącej jedną z firm
w korporacji fińskiego potentata w branży energetycznej.

W wyborach samorządowych w 2006 roku startując z listy Platformy Obywatelskiej objął mandat radnego Powiatu Dzierżoniowskiego i został wicestarostą w zarządzie powiatu. Jako wicestarosta pracował dwie kadencje, skutecznie zajmując się m.in. przekształceniem i rozwojem tej placówki, oraz modernizacją infrastruktury drogowej.

W 2015 roku startując w wyborach na burmistrza Dzierżoniowa zdobył w pierwszej turze 60% głosów. Już jako burmistrz zainicjował powołanie z sąsiadującym z Dzierżoniowem samorządni Stowarzyszanie Ziemia Dzierżoniowska, w ramach którego prowadzone są wspólne inwestycje i zdobywane zewnętrzne środki na ich wykonanie.


Wykształcenie:

 • 1993-1997 – Politechnika Wrocławska - Wydział Inżynierii Środowiska Specjalność: klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne
 • 1982-1988 – Zespół Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie - Technikum Mechaniczne – kierunek obróbka skrawaniem

Doświadczenie Zawodowe:

 • 2014 – burmistrz Dzierżoniowa
 • 2006 – Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Wicestarosta Powiatu Dzierżoniowskiego
 • 2004 – 2006 Fortum DZT S.A. w Wałbrzychu Dyrektor Regionu
 • 2002 – 2004 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie, Z-ca Prezesa ds. Technicznych i Eksploatacji
 • 2000 – 2002 DZT „BUILDING” sp. z o.o. Świebodzice, Wiceprezes Zarządu
 • 1993 – 2000 Dolnośląski Zakład Termoenergetyczny S.A. Wałbrzych, Inspektor ds. BHP, Inspektor ds.Rozwoju Strategicznego, Specjalista ds. Rozwoju Strategicznego
 • 1991 – 1992 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu Oddział Energetyki Cieplnej w Dzierżoniowie, Inspektor ds. BHP
 • 1988 – 1991 Silesiana Spółka Akcyjna w Dzierżoniowie, Monter aparatów i układów hydraulicznych Referent ds. BHP

Uprawnienia, kursy specjalistyczne:

 • 2008 kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
 • 2006 świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku dozoru
 • 2004 kurs przygotowujący do egzaminu państwowego z zakresu zarządzania nieruchomościami
 • 2001 kurs podstawowy w zakresie bhp dla pracodawców
 • 1999 ukończone Studium Planowania Gospodarki Cieplnej w Gminie
 • 1998 ukończony kurs dla kandydatów na Audytorów Energetycznych
 • stosunek do służby wojskowej - uregulowany

Języki obce:

 • język angielski w stopniu komunikatywnym
 • język rosyjski w stopniu komunikatywnym

Zainteresowania:

 • sporty zespołowe
 • polityka
 • numizmatyka

Działalność społeczno-polityczna:

 • od 1998 roku – członek Stowarzyszenia Wielka Sowa
 • od 1998 roku – członek Ruchu Społecznego „Ruch 100″
 • od 2002 roku – członek Stowarzyszenia Obywatelski Blok Samorządowy
 • od 2003 roku – członek założyciel Koła Platformy Obywatelskiej w Dzierżoniowie
 • w latach 2002 – 2006 członek stowarzyszenia Prezes Zarządu MKS „ŻAGIEW” w Dzierżoniowie
 • od 2011 roku – członek i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat, którego celem statutowym jest wspieranie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego, jego członkami wspierającymi są między innymi wszystkie Gminy z Powiatu Dzierżoniowskiego
 • od 2007 roku – członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego nadzorujący wydatkowanie środków pomocowych z Unii Europejskiej
Biuro

Urząd Miasta w Dzierżoniowie
58-200 Dzierżoniów, Rynek 1

Biuro

Urząd Miasta w Dzierżoniowie
58-200 Dzierżoniów, Rynek 1

Telefon

tel. (74) 645-08-00, 645-08-99
fax: (74) 641-55-30,
automatyczna sekretarka: (74) 645-08-02

Telefon

tel. (74) 645-08-00, 645-08-99
fax: (74) 641-55-30,
automatyczna sekretarka: (74) 645-08-02

Email

kontakt@dariuszkucharski.pl
um@um.dzierzoniow.pl

Email

kontakt@dariuszkucharski.pl
um@um.dzierzoniow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 8:00-16:00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 8:00-16:00